Gedragscodes Wet natuurbescherming

Verschillende organisaties in Nederland hebben een gedragscode voor de Wet natuurbescherming (Wnb) opgesteld. Hierin staan gedragsregels die beschrijven hoe schade aan beschermde planten en dieren zo veel mogelijk voorkomen kan worden tijdens het uitvoeren van activiteiten. Deze regels zijn niet locatiegebonden, maar gelden in heel Nederland.

Vrijstelling of ontheffing

Maakt een initiatiefnemer gebruik van een goedgekeurde gedragscode, dan geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Omgevingswet. Maakt een initiatiefnemer géén gebruik van een bestaande gedragscode, dan kan het zijn dat hij een vergunning voor de werkzaamheden moet aanvragen (vergunning flora- en fauna-activiteit). De uit te voeren ecologische onderzoeken, de op te stellen documenten en de aanwezigheid van een wettelijk belang zijn nagenoeg vergelijkbaar met het werken volgens vergunning (zonder gedragscode). Omdat de gedragscode alleen gaat over kleinschalige ingrepen en bewezen effectieve maatregelen, komt de staat van instandhouding van de soort niet in het geding en hoeft deze in het ecologisch onderzoek niet beoordeeld te worden. Het aanvragen en verkrijgen van een toestemming in het kader van de Omgevingswet is, bij werken met de gedragscode, dan niet nodig.

Heeft u vragen?

Uw vragen kunt u mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100