Regionale Energiestrategie (RES)

De Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland is een samenwerking van de gemeenten, provincie en waterschappen in de RES-regio Holland Rijnland. De Omgevingsdienst West-Holland is op meerdere manieren aangesloten, zodat onze kennis en kunde optimaal voor gemeenten worden ingezet.

De Omgevingsdienst neemt deel in de projectgroep en werkgroepen, is trekker van de uitvoeringslijn ‘energiebesparing’ en ‘zon op daken’.

In het Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt om in 2030 de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% zijn. Deze landelijke afspraken worden door regionale regio’s vertaald naar passende regionale maatregelen. Elke regio stelt hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op.

RES 1.0 Holland Rijnland

In de RES van regio Holland Rijnland staan de ambities en maatregelen beschreven om stapsgewijs energieneutraal te zijn in 2050. De strategie is opgesteld door dertien regiogemeenten, twee waterschappen, de provincie Zuid-Holland en verschillende lokale en regionale partners.

In Holland Rijnland is er bijvoorbeeld voor gekozen om in 2030 11% minder energie te gebruiken en 1,05 TWh meer duurzame elektriciteit op te wekken dan in 2014.

Samen met inwoners

De keuzes in de RES 1.0 hebben invloed op de directe leefomgeving van veel inwoners in de regio Holland Rijnland. Het is daarom belangrijk dat bewoners bij de RES betrokken zijn. Vanaf het najaar van 2020 tot en met het begin van 2021 brachten al meer dan 10.000 inwoners hun idee├źn in.

Vervolg

De huidige RES is de eerste grote stap die genomen is. Elke twee jaar wordt de strategie herzien en aangevuld met nieuwe inzichten, technologie├źn en projecten. In 2023 volgt de RES 2.0. In de tussentijd werken de partners binnen de RES-regio Holland Rijnland samen verder aan de uitvoering van de RES 1.0. Ook bij deze vervolgstappen worden inwoners nadrukkelijk betrokken.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100