Informatie- en energiebesparingsplicht

In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven de milieubelasting moeten beperken. De Omgevingsdienst controleert of bedrijven zich aan die regels houden.

Energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 gas? Dan bent u verplicht om rendabele energiemaatregelen (energiebesparingsplicht) te treffen. De rendabele energiemaatregelen zijn door de overheid samen met de brancheorganisaties in maatregelenlijsten opgenomen. Die kunt u hier vinden.

Een bedrijf of instelling moet wettelijk aan de energiebesparings- en informatieplicht voldoen. De energiemaatregelen meldt u bij RVO, via het e-loket van RVO.nl.

Wat doet de Omgevingsdienst?

RVO stuurt deze informatie vervolgens door naar de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst beoordeelt op basis van dit rapport of uw bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht. Voldoet uw bedrijf niet aan deze energiebesparingsplicht? Dan vraagt de Omgevingsdienst om een plan van aanpak voor de maatregelen die nog niet zijn doorgevoerd. Als een bedrijf niet aan de verplichting voldoet, treedt de dienst handhavend op. Er wordt ook gehandhaafd bij bedrijven die de energiemaatregelen niet hebben gemeld.

Informatieplicht

Naast de energiebesparingsplicht is ook de informatieplicht verplicht. Deze plicht houdt in dat u de energiebesparende maatregelen van uw bedrijf door moet geven. De informatieplicht geldt als uw bedrijf  50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruikt. De maatregelen geeft u door bij het eLoket. De Omgevingsdienst controleert of uw bedrijf aan de informatieplicht voldoet.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100