Bijenlandschap op uw terrein

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. Dat is zorgelijk, want zo’n tachtig procent van onze eetbare gewassen en wilde planten is van bestuiving afhankelijk. Daarom is het programma Groene Cirkel Bijenlandschap opgericht. De Omgevingsdienst West-Holland verzorgt hier het programmamanagement van.

De Omgevingsdienst biedt ondersteuning bij het bijvriendelijk maken van uw bedrijventerrein. Samen met een ondernemersvereniging of parkmanagement creƫert de Omgevingsdienst draagvlak onder ondernemers. Dat doen we bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast zijn er folders en is er trainingsmateriaal beschikbaar over de kosten en baten van bijvriendelijk beheer. De Omgevingsdienst stimuleert gemeenten om zich in te zetten voor het vergroenen van bedrijventerreinen.

Over Groene Cirkel Bijenlandschap

In Groene Cirkel Bijenlandschap werken boeren, inwoners, overheden, wetenschap, bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisaties samen. Zij werken aan een netwerk van onder andere bloemrijke bermen, bedrijventerreinen, landbouwpercelen en recreatie- en natuurgebieden. Zo wordt gezorgd voor voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivers. En dat helpt. Uit een onderzoek dat de Omgevingsdienst elke drie jaar laat uitvoeren, blijkt dat het aantal soorten bijen in het gemonitorde gebied met 34 procent is toegenomen!

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100