Checklist vergunningplichtige uitbouw aan de achterzijde

Met onderstaande checklist kunt u nagaan of uw aanvraag compleet is. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier moet u beschikken over onderstaande gegevens en documenten. Hieronder vindt u per in te dienen documentatie de eisen aan de tekeningen.

Let op: als u niet alle gegevens aanlevert, kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en uiteindelijk kan uw aanvraag zelfs buiten behandeling gesteld worden. Indien nodig kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Situatietekening

Voeg een situatietekening bij van het betreffende perceel, met daarop aangegeven het te verbouwen pand, op schaal 1:1000 of 1:500. Voeg een noordpijl toe.

Kleurenfoto’s

Voeg foto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing in.

Plattegronden

 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering.
 • Bij uitbouw van één bouwlaag: alleen plattegrond begane grondverdieping (bestaand en nieuw) en de nieuwe dakplattegrond (incl. evt. dakraam).
 • Op de plattegronden dienen de gebouwfunctie(s) en de functie van de ruimten te worden aangegeven (zoals: woonfunctie, badruimte, toiletruimte, bergruimte, verblijfsruimte, meterruimte).
 • Aansluitpunten van nieuwe riolering en hemelwaterafvoeren aangeven. Niet nodig indien u alleen een omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan). 
 • Trappen en vloerafscheidingen op tekening aangeven (voorzien van voldoende maatvoering). Niet nodig indien u alleen een omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

Doorsnede tekening

 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering.
 • Doorsnede tekening, dwars op de uitbouw,  zowel van de bestaande als de nieuwe situatie.
 • De aanduiding van Peil =0 (bovenkant afgewerkte vloer begane grond) .
 • De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de entree ten opzichte van Peil =0.
  • De overige vloerpeilen t.o.v. Peil =0.
  • Bovenkant afgewerkte nok ten opzicht van Peil = 0.
 • Trappen en vloerafscheidingen op tekening aangeven (voorzien van voldoende maatvoering). Niet nodig indien u alleen een omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

Geveltekeningen inclusief belendende gebouwen

 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering.
 • De bestaande gevel waar uitbouw aankomt en bij een hoekpand/ vrijstaand pand ook de zijgevel(s).
 • De nieuwe gevel waar uitbouw aankomt. Bij hoekpand/ vrijstaand pand ook de gehele nieuwe zijgevel(s). Bij middenwoning alleen de zijgevels van de uitbouw (voor zover niet grenzend aan een uitbouw van de buren).
 • Opgave materiaal en kleurgebruik van de bouwmaterialen van de uitbouw.
 • Ventilatieroosters aangeven, Draairichting ramen en deuren aangeven. Indien van toepassing rookgasafvoerkanalen aangeven. Niet nodig indien u alleen een omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

Details

 • Schaal 1: 5 of 1:10 of 1:20. Voorzien van voldoende maatvoering.
 • 2 verticale details: aansluiting dak/gevel uitbouw, inclusief boeiboord en de aansluiting gevel uitbouw/fundering uitbouw. Één horizontaal detail aansluiting nieuwe voorgevel /nieuwe zijgevel uitbouw. Bij monumenten zijn alle horizontale details nodig.
 • 2 extra verticale details: aansluiting gevel bestaand gebouw/dak uitbouw en de aansluiting bestaande vloer en fundering/nieuwe vloer en fundering. 1 detail in horizontale doorsnede: aansluiting bestaande en nieuwe gevel. Niet nodig indien u alleen een omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 
 • De volgende zaken dienen te zijn aangegeven: de brandwerendheid (in minuten WBDBO) en de warmteweerstand (Rc-waarde in m2K/W) van dak en gevels en de isolatiewaarde van het glas (U-waarde in W/m2K). Niet nodig indien u alleen een omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

Bodemonderzoek

Of er een onderzoeksrapport betreffende verontreiniging van de bodem nodig is, is afhankelijk van de bouwlocatie. Niet nodig indien u alleen een omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Constructieve gegevens

Onderstaande is niet nodig indien u alleen een omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

 • Constructieprincipe (indienen bij de aanvraag).
  • Constructietekening en eventueel een berekening van de uitbouw, inclusief opvang aan de bestaande gevel. Schematisch funderingsoverzicht en sondering(en).
 • Uitvoeringgereed ontwerp en uitvoeringsgegevens (indienen uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden).
  • Grondmechanisch advies, palenplan, constructieberekening en (detail)tekeningen (onder andere wapeningstekening) van de uitbouw, inclusief opvang aan de bestaande gevel.

Overige onderzoeken

Natuur: Gebieds- en soortenbescherming
In sommige gevallen, afhankelijk van het type bouwwerk en de locatie van het bouwwerk, kan het nodig zijn dat er stikstofberekeningen (Aerius) en/of een Quickscan inzake soortenbescherming (bv vleermuizen) moet worden uitgevoerd. Hou hier rekening mee bij uw planning en het indienen van uw aanvraag. Niet nodig indien u alleen een omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Brandveiligheids installaties (alleen van toepassing voor een bedrijfspand)

Indien van toepassing aangeven op tekening: noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, brandslanghaspels etc.
Niet nodig indien u alleen een omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar infobouwen@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3200