Checklist gevelreclame

Met onderstaande checklist kunt u nagaan of uw aanvraag compleet is. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier moet u beschikken over onderstaande gegevens en documenten. Hieronder vindt u per in te dienen documentatie de eisen aan de tekeningen.

Let op: als u niet alle gegevens aanlevert, kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en uiteindelijk kan uw aanvraag zelfs buiten behandeling gesteld worden. Indien nodig kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Kleurenfoto’s

Lever foto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing aan.  Voeg detailfoto’s van de bestaande kozijnen en ramen toe.

Doorsnede tekeningen

 • Voeg een doorsnede tekening van de bestaande situatie toe. Bij relevante wijzigingen ook doorsnede van de nieuwe situatie.
 • Zorg ervoor dat de schaal 1:100 is. Voorzie de tekening van voldoende maatvoering.
 • De aanduiding van Peil =0 (bovenkant afgewerkte vloer begane grond).
  • De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de entree ten opzichte van Peil =0.
  • De overige vloerpeilen en de hoogte van de borstweringen ten opzichte van Peil =0.
  • Bovenkant afgewerkte nok ten opzicht van Peil = 0.

Geveltekeningen inclusief belendende gebouwen

 • Voeg tekeningen toe van de bestaande gevel(s) en de nieuwe gevel(s).
 • Zorg ervoor dat de schaal 1:100 is. Voorzie de tekening van voldoende maatvoering.
 • Opgave materiaal en kleurgebruik van de bouwmaterialen van de kozijnen en gevel en eventuele opvangconstructie.
 • Geef de ventilatieroosters aan.
 • Geef de draairichting van ramen en deuren aan.

Details

 • Afhankelijk van het welstandsniveau in het betreffende gebied of de karakteristiek van het pand: Details van de oorspronkelijke kozijnen en ramen horizontale en verticale doorsnede (dus minimaal 4), voorzien van maatvoering en inclusief de bouwkundige aansluitingen.
 • Schaal 1:5 of 1:10 of 1:20. Voorzien van voldoende maatvoering.
 • Afhankelijk van het welstandsniveau in het betreffende gebied of de karakteristiek van het pand: details van de nieuwe kozijnen horizontale en verticale doorsnede (dus minimaal 4) voorzien van maatvoering.
 • Indien van toepassing (bij schuiframen) tevens details van de wisseldorpel (bestaand en nieuw)
 • De thermische isolatie (U-waarde) van de nieuwe beglazing moet minimaal gelijk zijn aan de isolatie van de bestaande beglazing. Aangeven op tekening.
 • Alleen bij geluidbelaste gevels (vaak bij gevel aan een doorgaande weg en/of weg met tram): op tekening aangeven dat minimaal het zelfde voorzieningen niveau (bv dubbel glas, suskast, kierdichting) aanwezig is als de bestaande woning (rechtens verkregen niveau).

Constructieve gegevens

 • Constructieprincipe, indienen bij de aanvraag. Bij vergroting van de gevelopening een constructietekening (waaronder de lateibalk en eventueel benodigde opvangconstructie).
 • Uitvoeringsgereed ontwerp & uitvoeringsgegevens, indienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden
 • Bij vergroting van de gevelopening : berekening (inclusief controle van de bestaande fundering) en tekeningen (waaronder opleggingen eventueel benodigde opvangconstructie).

Overig

 • In sommige gevallen, afhankelijk van het type bouwwerk en de locatie van het bouwwerk, kan het nodig zijn dat er stikstofberekeningen (Aerius) en/of een Quickscan inzake soortenbescherming (bijvoorbeeld vleermuizen) moet worden uitgevoerd. Houd hier rekening mee bij uw planning en het indienen van uw aanvraag.
 • Natuur: Gebieds- en soortenbescherming

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar infobouwen@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3200