Checklist constructieve wijziging

Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier moet u beschikken over onderstaande gegevens en documenten.

Let op: als u niet alle gegevens aanlevert, kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en uiteindelijk kan uw aanvraag zelfs buiten behandeling gesteld worden. Indien nodig kunnen nog aanvullende gegevens worden gevraagd.

Situatietekening

Voeg een situatietekening bij van het betreffende perceel, met daarop aangegeven het te verbouwen pand, op schaal 1:1000 of 1:500. Voeg een noordpijl toe.

Plattegrond(en)

De plattegrond(en) moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • De schaal moet 1:100 zijn, voorzien van maatvoering.
 • Voeg alleen een plattegrond (bestaand en nieuw) toe van de verdieping(en) waar de constructieve wijziging plaatsvindt. Bestaande situatie: alle verdiepingen, inclusief dragende wanden, brandcompartimenten en vluchtroutes. Nieuwe situatie: alleen tekeningen van de gewijzigde plattegronden.
 • Op de plattegronden staan de gebouwfunctie(s) en de functie van de ruimten aangegeven (zoals: woonfunctie, verblijfs-, bad-, toilet-, berg-, en meterruimte)
 • Bij een niet-woonfunctie: tevens het maximale aantal personen per ruimte en de (sub)brandcompartimentering (contouren en aantal min. brandwerendheid incl. raam en deur). Maatvoering: binnenwerkse maten van het pand incl. alle dragende en ondersteunende elementen (onder andere wanden en balken).

Doorsnede tekeningen

 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering.
 • Doorsnede tekening van de bestaande en, wanneer deze wijzigt, nieuwe situatie.
 • Bij woning scheidende vloeren de weerstand tegen brand (in minuten WBDBO) en de wering van geluid (in dB) op de tekening aangeven.
 • Maatvoering: verdiepingshoogte, vloerdikte en het hoogste punt van het bouwwerk (bouwhoogte) maten t.o.v. Peil = 0 (Peil = 0 is bovenkant afgewerkte vloer begane grond.

Geveltekeningen

Voeg tekeningen toe van de bestaande gevels. Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering.

Details

 • Schaal 1: 5 of 1:10 of 1:20 , voorzien van voldoende maatvoering.
 • Detail van een nieuwe scheidingswand of vloer (indien van toepassing).
  • Minimaal 1 detail in verticale doorsnede voorzien van materialisering en brandwerendheid.
 • Constructietekening en een berekening van de wijziging.
 • Van nieuwe of gewijzigde onderdelen van de hoofddraagconstructie onder brandomstandigheden, de weerstand tegen het bezwijken bij brand is aangegeven (in minuten brandwerendheid) en de wijze waarop dit wordt bereikt. Indien van toepassing, een schematisch funderingsoverzicht en sondering(en) en indien van toepassing, een grondmechanisch advies.
 • Uitvoeringsgereed ontwerp en uitvoeringsgegevens, indienen uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden  Detailtekeningen en -berekeningen, waaronder mogelijk benodigde grondbalk, met de bijbehorende brandwerendheid. Indien van toepassing: palenplan.

Bouwveiligheidsplan

 • Bij een ingrijpende verbouwing en/of percelen waar geen ruimte op het eigen perceel is voor al het materieel en materiaalopslag: een bouwveiligheidsplan met in ieder geval gegevens over het bouwplaatsinrichtingsplan, waar containers, bouwmaterialen e.d. gepland zijn. Indien van toepassing een monitoringsplan i.v.m. het voorkomen van schade aan de belendingen.
 • Indien van toepassing: een stempelplan.

Brandveiligheids installaties (alleen van toepassing voor een bedrijfspand)

Aangeven op tekening: noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, brandslanghaspels, enzovoort.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar infobouwen@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3200