Security policy

Responsible disclosure

Bij de Omgevingsdienst West-Holland vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag van u, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen nog beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

  • uw bevindingen te mailen naar informatiemanagement@odwh.nl;
  • het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
  • het probleem niet met anderen te delen, totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek te wissen direct na het dichten van het lek;
  • geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden; en
  • voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij beloven u:

  • dat wij geen juridische stappen tegen u zullen ondernemen betreffende de melding, als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden;
  • dat wij binnen drie werkdagen zullen reageren op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
  • dat wij uw melding vertrouwelijk zullen behandelen en dat wij uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden zullen delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
  • dat wij u op de hoogte zullen houden van de voortgang van het oplossen van het probleem;
  • dat wij, indien u dit wenst, in berichtgeving over het gemelde probleem uw naam zullen vermelden als de ontdekker.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.