Uitnodiging jaarlijkse bijenbijeenkomst

Hoe gaat het met de bijen in Zuid-Holland? Hoe implementeer je bijvriendelijk beheer in een organisatie? En hoe herken je al die soorten bijen en zweefvliegen eigenlijk? Zomaar een greep uit de onderwerpen van de jaarlijkse Bijenbijeenkomst op 24 augustus.

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor ondernemers en inwoners van Zuid-Holland, maar ook als u daarbuiten valt en interesse in bijen hebt bent u van harte welkom. Dit jaar vindt de jaarlijkse Bijenbijeenkomst Groene Cirkel Bijenlandschap plaats op donderdag 24 augustus in Katwijk, op het voormalig vliegveld Valkenburg. De inloop is vanaf 13:00 uur, het programma start om 13:30. Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst? Vul dan het aanmeldformulier in.

Programma

Het programma van de bijenbijeenkomst is als volgt:

Hoe staat het met de bijen in Zuid-Holland?

EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis presenteren de resultaten van hun onderzoek.

De Zandhommelzuidas

Het realiseren van een verbinding tussen de populaties in het Haringvliet en de Biesbosch is een eerste stap naar de terugkeer van deze voorheen algemeen voorkomende soort. De stimulator van de Zandhommelzuidas vertelt.

De vergroening van voormalig vliegkamp Valkenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf, dat ons de locatie ter beschikking heeft gesteld, praat ons bij over de historie, de recente ontwikkelingen en de plannen voor een groene en duurzame woonwijk.

Twee rondes met 6 workshops/excursies (onder voorbehoud):

  • Hoe implementeer ik bijvriendelijk beheer in mijn organisatie?
  • Rondleiding over het terrein van voormalig vliegkamp Valkenburg
  • Toolbox hulp voor bestuivers; terreingericht advies
  • Bijenexcursie (herkenning van soorten bijen en zweefvliegen)
  • Monitoring m.b.v. de Nectarindex van FLORON
  • Bijvriendelijk inrichten van een terrein m.b.v. Visual Notes

De keuze in workshops kunt u bij binnenkomst maken.

Netwerkborrel vanaf 17 uur.

Over Groene Cirkel Bijenlandschap

Burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan een bijenlandschap. Alle kleine stukjes bloemrijk gebied vormen samen een netwerk dat goed is voor bestuivende insecten – en daarmee voor vogels en andere dieren die insecten eten. Een bijenlandschap brengt op die manier de basis voor een gezonde natuur. En het helpt: in drie jaar tijd is het aantal soorten bijen in de onderzochte locaties met 34% toegenomen. De Omgevingsdienst West-Holland voert het programmamanagement uit van Groene Cirkel Bijenlandschap.