Samen aan slag voor de strategie 2035

Op maandag 30 oktober organiseerde de Omgevingsdienst West-Holland de bestuurlijke conferentie met als thema ”De Omgevingsdienst West-Holland in 2035: wat brengt de toekomst?”

De wereld van omgevingsdiensten veranderd snel. Om hier adequaat op te kunnen reageren heeft de dienst een strategie nodig die zich kenmerkt door flexibiliteit.

Na een korte aftrap door ons bestuurslid Antoinette Ingwersen (gemeente Nieuwkoop) over het belang om een visie voor de langere termijn te ontwikkelen: “we gaan het net ophalen via de tegeltjeswijsheden, onze thema’s robuustheid, innovatie en kwaliteit staan daarbij centraal,” gaf zij het woord aan Paul Frissen. Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag en emeritus hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University.

Tragiek van de goede bedoelingen

‘Over de waarde van strengheid en symboliek’, was de titel van zijn presentatie. Met gemak kreeg hij de zaal op zijn hand met uitspraken als “streng zijn is niet plezierig, de behoefte aan geseling is groot en sinds we veel thuiswerken wordt het steeds drukker op de weg”. En voldoende om eens over na te denken: handhaving, toezicht en vergunningverlening in één organisatie, dat is bijna vragen om moeilijkheden en dan kom je uit op wat Frissen noemt, ‘de tragiek van de goede bedoelingen’. De rol van omgevingsdiensten is die van tragische held, jullie als dienst zullen de tragiek moeten aanvaarden. Tot slot had Frissen – om in de sfeer van de middag te blijven – ook een paar tegeltjeswijsheden:

  • vergunning verlenen is het gunnen van vervuiling
  • op een onbewoond eiland ben je onafhankelijk
  • tegenmacht is hindermacht

Werk aan de winkel

“Versterking van het VTH-stelsel en IBP VTH,” was de titel van de presentatie van Magdeleen Sturm, directeur van het Interbestuurlijk Programma (IBP) gericht op de versterking van het Vergunning, Handhaving en Toezicht (VHT-stelsel). Het 2-jaarlijks onderzoek “Omgevingsdienst in beeld 2023” laat zien dat de ODWH een middenmoter is binnen de wereld van omgevingsdiensten. Magdeleen prikkelde de aanwezigen door te stellen dat de dienst te kwalificeren is als “ambitieloze middenmoter” en volgens haar heeft de dienst wel wat te doen”. Al ziet Sturm toch ook al veranderingen bij de omgevingsdiensten en dus ook bij onze dienst. “Met nieuwe technieken, innovatie, meer uniformiteit en gezamenlijkheid, gaat dit lukken,” besloot Sturm. “Het is een gezamenlijke opgave.”

Na de presentaties van de sprekers Paul Frissen en Magdeleen Sturm gingen de deelnemers aan de slag met verschillende tegeltjeswijsheden. Met deze input gaat de ODWH de strategie tot 2035 opstellen om te komen tot een robuuste, innovatieve en toekomstbestendige dienst.