Verbod verkoop consumentenvuurwerk tijdens jaarwisseling, controles gaan door

De komende jaarwisseling is de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk verboden. Toch controleert de Omgevingsdienst West-Holland de vuurwerkverkooppunten op naleving van het vuurwerkbesluit.

Voorcontrole

Tijdens de voorcontroles in november en december bezoeken onze inspecteurs alle verkooppunten. Wat wordt er dan gecontroleerd? ‘We kijken onder andere naar het vuurwerk dat de verkopers nog – of al – in hun opslag hebben, vertelt toezichthouder vuurwerk Mart van der Plas. ‘Dat doen we samen met de brandweer. We controleren tevens of de sprinklerinstallatie weer de jaarlijkse keuring heeft ondergaan. Als er geen vuurwerk is, zijn we snel klaar.’ De controles zijn een goed moment om andere actuele zaken met de vuurwerkverkopers te bespreken, zoals het verkopen van fop- en schertsvuurwerk, of het aanbieden van carbid.

Uitzonderingen en eisen

Dit jaar mag er opnieuw geen consumentenvuurwerk van de categorieën F2 en F3 worden verkocht. Een uitzondering op het verbod is licht vuurwerk van de categorie F1. ‘Dit is het soort vuurwerk dat het hele jaar door verkocht mag worden’, aldus Van der Plas. ‘Maar bij grotere opslaghoeveelheden dan 200 kg (bruto) van vuurwerk categorie F1 gelden de strenge opslageisen, zoals die gelden voor het zwaardere vuurwerk.’ Een voorbeeld is een brandwerende opslagvoorziening, die ook binnen een vrijwaringsgebied moet liggen. ‘Dit betekent dat er niet zomaar overal consumentenvuurwerk mag worden opgeslagen. De afdeling Vergunningen kan over de (on)mogelijkheden voor de opslag van consumentenvuurwerk nadere informatie verstrekken.’ Voor het starten van een vuurwerkverkooppunt moet sowieso eerst worden onderzocht of deze activiteit binnen het bestemmingsplan past. Als dat geen belemmering is, dient er tijdig een melding bij de Omgevingsdienst West-Holland worden ingediend.

Controle tijdens de jaarwisseling

Omdat de verkoop van vuurwerk van categorie F1 wel is toegestaan, zal de Omgevingsdienst ook rond de jaarwisseling onaangekondigde controles uitvoeren.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de verkoop of het opslaan van consumentenvuurwerk? Neem contact op met een van onze toezichthouders vuurwerk via 071-4083100 of stuur een mail naar vuurwerk@odwh.nl.