Hulpverleners bedankt voor inzet bij spoorwegongeval Voorschoten

Namens het gemeentebestuur van Gemeente Voorschoten bedankte burgemeester Nadine Stemerdink in een besloten bijeenkomst alle hulpverleners die zich hebben ingezet bij het spoorwegongeval van 4 april. Matthieu van den Assem, medewerker Bouwtoezicht, Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst West-Holland, was een van de 200 hulpverleners (vrijwilligers en professionals) die hierbij aanwezig was. Als aandenken ontvingen alle hulpverleners een klein glaskunstwerk.

Geen gevaarlijke stoffen

Matthieu was bij het ongeluk aanwezig als piketmedewerker. “Rond half vier in de ochtend werd ik gebeld: de Omgevingsdienst was nodig bij het ongeluk,” vertelt Matthieu. “Ik ben er naartoe gegaan voor milieuzaken zoals bodemverontreinigingen door bijvoorbeeld lekkende olie of diesel. Gezien de ernst van het ongeval heb ik meteen contact gezocht met de verantwoordelijke manager en de tweede piketmedewerker om mij waar nodig te ondersteunen. Toen ik bij het ongeluk aankwam, waren de hulpdiensten al bezig met de hulp aan de reizigers.” Gelukkig bleek al snel dat er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen waren. Matthieu bleef, om waar nodig te adviseren over eventuele milieuproblemen. “Na het afschalen van het ongeval heb ik het werk overgedragen aan de reguliere dienst om ter plekke verder onderzoek te doen. Gelukkig komen ongelukken zoals deze niet vaak voor. Wat mij vooral is bijgebleven is de professionaliteit van de hulpdiensten om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan en de slachtoffers te helpen,” besluit Matthieu.

Zo schoon en veilig mogelijk

De Omgevingsdienst West-Holland ziet namens de gemeenten en de Provincie Zuid-Holland toe op de naleving van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Dat houdt vooral in dat we ons inzetten om het gebied zo schoon en veilig mogelijk te houden. De Omgevingsdienst geeft adviezen aan gemeenten en de provincie, en geeft in hun opdracht vergunningen uit, houdt toezicht en handhaaft. Daarnaast staan onze piketmedewerkers 24 uur per dag klaar voor gemelde overlast en incidenten. Ernstige ongelukken, zoals het treinongeval in Voorschoten, horen daar ook bij.