Grote brand op bedrijventerrein in Ter Aar

Van vrijdag 9 op zaterdag 10 juni heeft een zeer grote brand gewoed op bedrijventerrein Bovenland in Ter Aar. Bij de brand is veel rook vrijgekomen; de grote zwarte rookwolk was in de wijde omgeving zichtbaar. Ook kwamen er veel verbrande brokstukken op de grond terecht. Verbrande brokstukken of roetdeeltjes bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen. Daarom waren onze piketmedewerkers die nacht direct ter plaatse.

Bij de brand was sprake van veel rookontwikkeling en er waren meerdere explosies te horen van ontploffende gasflessen. Omdat de brand oversloeg naar andere bedrijfspanden, werd de situatie opgeschaald. Voor de Omgevingsdienst betekent dit dat meer piketmedewerkers opgeroepen worden. Zij zijn fysiek aanwezig voor hand- en spandiensten en dragen ook op afstand bij. Zo zocht een van hen op welke bedrijven en daarmee welke (mogelijk schadelijke of gevaarlijke) materialen op het terrein aanwezig waren.

Geen hoge concentraties gevaarlijke stoffen

Er zijn geen verontrustende concentraties aan gevaarlijke stoffen gemeten.

Zo schoon en veilig mogelijk

De Omgevingsdienst West-Holland ziet namens de gemeenten en de Provincie Zuid-Holland toe op de naleving van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Dat houdt vooral in dat we ons inzetten om het gebied zo schoon en veilig mogelijk te houden. De Omgevingsdienst geeft adviezen aan gemeenten en de provincie, en geeft in hun opdracht vergunningen uit, houdt toezicht en handhaaft. Daarnaast staan onze piketmedewerkers 24 uur per dag klaar voor gemelde overlast en incidenten. Ernstige ongelukken, zoals de grote brand in Ter Aar, horen daar ook bij.