Gezamenlijke actie Noordwijk en Leiden

Op donderdag 13 april 2023 voerden de gemeenten Leiden en Noordwijk integrale controles uit bij verschillende ondernemers. De gemeente Leiden deed dit samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Omgevingsdienst West-Holland, Liander en de politie.

De gemeente Noordwijk werkte samen met de politie, Veiligheidsregio Hollands Midden, Omgevingsdienst West-Holland, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Hoogheemraadschap Rijnland. Gelijktijdig heeft de politie een grote verkeerscontrole bij De Zilk uitgevoerd.

Het samen optrekken bij handhaving en tegelijk werken aan preventie is goed verlopen. Hierin worden in de komende tijd vervolgstappen gezet. Veiligheid en het tegengaan van bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit vragen zowel om controle op regels als voorlichting aan en samenwerken met inwoners en ondernemers. De acties worden niet van tevoren aangekondigd. De gemeente wil hiermee nagaan of bedrijven, pandeigenaren en/of (ver)huurders zich aan de regels houden.

Veiligheid en het tegengaan van bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit vragen zowel om controle op regels als voorlichting aan en samenwerken met inwoners en ondernemers. Overheid en samenleving kunnen elkaar hierin versterken.