Een terugblik op 2022: publieksversie van het jaarverslag

We zijn trots dat we mogen bijdragen aan het wonen en werken in een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. In deze terugblik op 2022 vertellen onze collega’s over deze bijdrage in hun werkzaamheden bij de Omgevingsdienst West-Holland.

Activiteiten van 2022

In deze terugblik geeft de Omgevingsdienst inzicht in zijn activiteiten van 2022. Het verslag is gebaseerd op gegevens uit eindrapportages over activiteiten die zijn uitgevoerd voor gemeenten en provincie en de jaarstukken over 2022. Daarnaast vertellen medewerkers over hun werkzaamheden bij de Omgevingsdienst.