Circulaire betonketens

De Omgevingsdienst West-Holland werkt mee aan een opdracht vanuit het programma Circulair Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland. De provincie streeft naar een circulaire samenleving, waarin alle vrijkomende materialen worden hergebruikt voor nieuwe producten.

Op woensdag 22 november was de ODWH te gast bij Circulair West in de Watertoren in Hillegom om te brainstormen over de mogelijkheden om de circulaire betonketen te versterken. Er is veel winst te halen als een deel van het zand en grind in nieuw betonmortel wordt vervangen door granulaat van sloopbeton. Dit kan alleen als het sloopbeton dat wordt toegepast schoon is. Tijdens de brainstorm is er nagedacht over hoe ervoor kan worden gezorgd dat er voldoende schoon sloopbeton beschikbaar komt voor toepassing in circulair beton.

Bij deze bijeenkomst waren naast de ODWH ook vertegenwoordigers van Circulair West, het Betonakkoord en Circulaw aanwezig.

Een mooie stap naar een toekomst met een circulaire samenleving waarin materialen worden hergebruikt.