20 mei Wereld Bijendag  

Wereld Bijendag is door de Verenigde Naties uitgeroepen om aandacht te vragen voor het belang van bijen. Het gaat namelijk niet zo goed met de bij en dat is zorgelijk, want deze bestuiver heeft een heel belangrijke rol in de biodiversiteit.  
 
Tachtig procent van onze eetbare gewassen is van bestuiving afhankelijk. Bestuiving vindt plaats door bijen, maar ook door andere bestuivers zoals kevers en vlinders. Helaas worden deze beestjes steeds meer bedreigd.

Om de bij te helpen is het programma Groene Cirkels Bijenlandschap (https://www.bijenlandschap.nl/) opgericht, dat zich inzet om met Zuid-Hollandse gemeenten, bewoners én bedrijven een bijvriendelijke omgeving te ontwikkelen. En dat heeft effect: na drie jaar is het aantal bijensoorten in de regio met 34 procent toegenomen. De Omgevingsdienst West-Holland heeft het programma opgezet.  
 
Ook een steentje bijdragen? 
 
We kunnen de bij helpen door weer een gezond bijenlandschap te creëren. Daar kan iedereen een beetje bij helpen, door tuinen en balkons een beetje bijvriendelijker te maken. Hou bijvoorbeeld meer gras en minder tegels in de tuin, plant inheemse planten, zorg voor zanderige plekjes in de zon (hier nestelen bijen zich) en gebruik alleen biologische bestrijdingsmiddelen. Ook bedrijventerreinen kunnen bijvriendelijk gemaakt worden, door bijvoorbeeld muren en hekken te laten begroeien met klimplanten, of verloren hoekjes op een terrein in te zaaien met bloemenmengsels. 

Weet jij al wat jouw wijkbij is?

Vanaf 20 mei start in Zuid-Holland de campagne: Help onze wijkbij! Elke wijk in Zuid-Holland heeft een van 15 geselecteerde wilde bijen gekregen om voor te zorgen. Op de kaart op www.bijenlandschap.nl/wijkbij zie je welke wilde bij dat is en hoe je deze kan helpen. Zo leer je welke planten jouw wijkbij graag bezoekt en hoe ze graag nestelt. Door dit samen met je buren te doen, vorm je een bijenlandschap met voldoende voedsel én nestplekken voor de wijkbij. De provincie wil met alle gemeenten en Zuid-Hollanders toewerken naar een aaneengesloten bloemrijk Zuid-Hollands bijenlandschap in 2030.