Tien vragen over controles van vuurwerkverkooppunten

De Omgevingsdienst West-Holland controleert vuurwerkverkooppunten en opslaglocaties. De controles van vuurwerkverkooppunten in onze regio zijn in volle gang. Met deze jaarlijkse controles draagt de dienst bij aan de veiligheid bij de opslag en verkoop van vuurwerk. Wat houdt een vuurwerkcontrole precies in en wat wordt er gecontroleerd? Lees hier tien veel gestelde vragen en antwoorden over de controles van vuurwerkverkoop.

1. Hoeveel vuurwerkverkooppunten zijn er in het werkgebied van de Omgevingsdienst?
In de regio zijn 27 verkooppunten en 1 opslaglocaties.

2. Mag het hele jaar door vuurwerk worden verkocht?
Nee, vuurwerk mag alleen worden verkocht op de laatste drie verkoopdagen van het jaar. Dus in 2023 op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december.

3. Waaraan moet een bedrijf voldoen om vuurwerk te mogen verkopen?
Het bedrijf moet zich melden bij de gemeente en voldoen aan voorschriften en artikelen uit het Vuurwerkbesluit. Dat zijn onder andere eisen aan toegestane maximale hoeveelheden, veiligheid en afstand tot woningen en interne afstanden, bijvoorbeeld afstand tussen de vuurwerkkluizen.

4. Wanneer controleert de Omgevingsdienst deze bedrijven?
In november en begin december 2023 voeren de toezichthouders van de Omgevingsdienst samen met de brandweer de voorcontroles uit bij de verkooppunten en opslaglocaties. Tijdens de verkoopdagen in december bezoeken de toezichthouders de verkoopbedrijven meerdere malen.

5. Waarop wordt gecontroleerd?
In november controleren de Omgevingsdienst en de brandweer of sprinklers, brandmeldinstallaties en bewaarplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen. Tijdens de verkoopdagen controleert de Omgevingsdienst onder andere op gedragsvoorschriften. Ook controleren we of het consumentenvuurwerk een CE-markering (Conformité Européenne) heeft. Dit betekent dat het vuurwerk gekeurd is.

6. Wat zijn de gedragsvoorschriften?
Het vuurwerk moet op de juiste manier zijn opgeslagen. Zo mag het bijvoorbeeld niet te hoog worden opgestapeld en moet het vrij van de muur liggen. En er mogen – door de behandeling van het vuurwerk – geen gevaarlijke situaties ontstaan; afgekeurd vuurwerk mag bijvoorbeeld niet blijven liggen.

7. Wat gebeurt er als bij een controle blijkt dat het bedrijf niet voldoet aan de eisen?
Het bedrijf krijgt de gelegenheid om binnen een bepaalde tijd wel aan de eisen te voldoen. Na die tijd doen we een hercontrole. Als het bedrijf dan nog niet aan de eisen voldoet, leggen we sancties op.

8. Controleert de Omgevingsdienst ook op illegaal vuurwerk?
Nee, controle op zwaar en illegaal vuurwerk is een taak van de politie.

9. Controleert de Omgevingsdienst op het bewaren van vuurwerk bij particulieren?
Nee, de Omgevingsdienst controleert alleen bedrijven die vuurwerk verkopen. De dienst is niet bevoegd om particulieren te controleren.

10. Op welke dagen en tijden is het toegestaan om vuurwerk af te steken?
Tijdens de jaarwisseling mag vuurwerk uitsluitend tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur worden afgestoken.

Meer weten over wat er wel en niet mag met vuurwerk? Vind hier meer informatie.