Bezwaarschrift indienen

Indien u een bezwaarschrift wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar bezwaarschrift@odwh.nl. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Vermeld ook uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden (redenen) van uw bezwaar. Persoonlijke e-mailadressen van medewerkers staan niet open voor het ontvangen en in behandeling nemen van bezwaarschriften.

De Omgevingsdienst West-Holland stelt de volgende voorwaarden voor het in behandeling nemen van e-mailberichten:
De afzender is bekend door middel van NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats). Het door de Omgevingsdienst ontvangen bericht mag geen onevenredige last leggen op het bestuurlijke proces.