Bezwaarschrift indienen

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan kunt u dit doen via een formulier. Onder “Overige formulieren” vindt u de bezwaarformulieren.

U kunt hier kiezen voor het maken van bezwaar met of zonder DigiD, door rechts daarvan op “Formulier” te klikken. Vul dit formulier volledig in en upload uw handtekening en eventueel een machtiging, als u namens iemand anders bezwaar maakt.