AKZO Nobel Car Refinishes B.V. - Sassenheim

Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland

Type bekendmaking

Omgevingsvergunning

Status

Verleend

Publicatiedatum

01-12-2018

Dit bedrijf is een BRZO-bedrijf. DCMR Milieudienst Rijnmond is verantwoordelijk voor de milieuvergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij alle risicovolle industriële bedrijven (BRZO-bedrijven) en alle grotere chemiebedrijven (RIE4-bedrijven) in Zuid-Holland namens de provincie, het bevoegd gezag. Informatie over dit bedrijf vindt u op https://brzoviewer.pzh.nl.

Beschrijving

Dit bedrijf is een BRZO-bedrijf. DCMR Milieudienst Rijnmond is verantwoordelijk voor de milieuvergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij alle risicovolle industriële bedrijven (BRZO-bedrijven) en alle grotere chemiebedrijven (RIE4-bedrijven) in Zuid-Holland namens de provincie, het bevoegd gezag. Informatie over dit bedrijf vindt u op https://brzoviewer.pzh.nl.