Asbest

Een wetswijziging van het Besluit omgevingsrecht heeft bepaald dat het toezicht op het bedrijfsmatig verwijderen van asbest een taak voor de Omgevingsdienst is. ODWH voert de asbesttaak op uniforme wijze uit met de andere omgevingsdiensten volgens informatie- en risicogestuurd toezicht. De Omgevingsdienst West-Holland voert de astbesttaak uit voor alle gemeenten in haar werkgebied.