Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor zes vezelige mineralen die in de natuur voorkomen. Vroeger had asbest een goede naam, omdat het sterk en goedkoop was en omdat het niet versleet. Ideaal voor gebruik in woningen en andere gebouwen. Pas later bleek dat asbest erg slecht is voor de gezondheid. Het mag sinds 1994 niet meer verkocht worden.

Voorlopig komt er geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft in 2019 een wetsvoorstel daarover afgekeurd. Het is onduidelijk of en wanneer er nieuwe regels komen voor het weghalen van asbestdaken.
Het is dus niet verplicht om een asbestdak te verwijderen, maar deze daken kunnen wél een risico vormen voor de gezondheid en het milieu. Als een dak in slechte staat is, moet u het vervangen. Om de risico’s te zo klein mogelijk te houden, raden wij u aan om de staat van het dak te (laten) beoordelen en een goed moment te kiezen voor vervanging.