Aanvraag Duurzaamheidsfonds Leiden voor ondernemers en maatschappelijke organisaties

Stap 1: Gegevens aanvrager

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Met dit formulier doet u, als onderneming of maatschappelijke organisatie, een aanvraag voor een lening binnen het Duurzaamheidsfonds Leiden Zakelijk.

Lees voor het invullen van deze aanvraag goed de voorwaarden op www.duurzaambouwloket.nl.

Voor het invullen van deze aanvraag heeft u de onderstaande documenten nodig, zorg dat u deze digitaal klaar heeft staan voordat u begint met de aanvraag:

1. Bent u een rechtspersoon:
• Uittreksel Kamer van Koophandel.
• Bestuursbesluit van de rechtspersoon voor het doen van deze aanvraag (niet ouder dan zes maanden) waarin het besluit is genomen tot de voorgenomen investeringen voor het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en het aangaan van de lening.

2. Wanneer er sprake is van een gegarandeerde lening (borg):
• Een garantstelling.

3. Bent u huurder/pachter: 

4. Dient u namens de aanvrager de aanvraag in:

5. Offerte van de duurzaamheidsmaatregelen, waarin de specifieke voorwaarden per maatregel zijn opgenomen (zie de tabellen op Duurzaam Bouwloket). 

Voor energiebesparende maatregelen, duurzaam energieopwekkende maatregelen en maatregelen rondom het duurzaam afgiftesysteem dient in de offerte zijn opgenomen een berekening:
• waaruit blijkt dat de te financieren projecten bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot in Leiden. Per uit te lenen euro moet een project tenminste 400 gram CO2-uitstoot besparen.
• In de gevallen waar een extra investering er voor zorgt dat een nieuw gebouw per saldo energie gaat leveren, moet deze berekening meegenomen worden in de offerte.
• Bij bestaande bouw een berekening dat de installatie een beter duurzaamheidsrendement levert dan het één na hoogste energielabel.

6. Begroting van de financiering voor de looptijd van de aangevraagde lening. Indien er meerdere financiers zijn, moeten deze en hun positie opgenomen zijn hierin.

7. Minimaal één afwijzingsbrief van een andere instanties de (gehele) investering niet financiert dan wel een motivatie waarom u denkt deze financiering niet elders te krijgen.

8. Een ondertekening waarin u verklaart het formulier compleet en naar waarheid te hebben ingevuld. Deze kunt u hier downloaden.

Aanvraagproces:

  • stap 0: Oriënteren op het Duurzaam Bouwloket, informatie over voorwaarden
  • stap 1: Gegevens aanvrager
  • stap 2: Locatie project
  • stap 3: Gegevens contactpersoon
  • stap 4: Gegevens project (offerte, begroting, lening)
  • stap 5: Verklaringen
  • stap 6: Samenvatting en verzending
Verplichte vraag:
Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in
Verplichte vraag:
Verplichte vraag: In welke gemeente staat het project waarvoor u een lening aanvraagt?
Verplichte vraag: Komt bovenstaande adres overeen met het projectadres?
Verplichte vraag: