Aanvraag maatwerk gecombineerde lozing afvalwater

Gegevens bedrijf

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Met dit formulier vraagt u een maatwerkvoorschrift aan voor activiteiten waarbij meerdere afvalwaterlozingen samen komen. Het is hierbij niet nodig om bij meerdere activiteiten aparte controlevoorzieningen en/of zuiveringstechnische werken te eisen (Activiteitenbesluit artikel 2.2a).

Dit formulier is geen meldingsformulier in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Is uw bedrijf gewijzigd of gaat u veranderingen  aanbrengen? Dan moet u zich opnieuw melden via de Activiteitenbesluit internetmodule (AIM).

Bijlagen

 • een plattegrondtekening op een schaal van 1:100 met
  • adres en huisnummer waarop het verzoek betrekking heeft
  • de bedrijfsnaam
  • de bestemming van de te onderscheiden ruimten en activiteiten binnen de inrichting, zoals op- en overslagruimte, wasplaats, tankplaats, laboratoria, enz.
  • plaats van apparatuur, zoals bovengrondse tanks, hogedrukreiniger, enz.
  • de ligging van de bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten
  • locatie van de zuiveringstechnische werken en controlevoorziening.
  • De plattegrondtekening(en) moeten zijn voorzien van datum en handtekening.
 • Capaciteit van de afscheider
  • Stuur de specificaties en een capaciteitsberekening mee (conform NEN-EN 858-1 en 2).

Gegevens aanvrager

Vul uw straatnaam in.
Vul uw huisnummertoevoeging in.
Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in
Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl

Gegevens bedrijf

Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in
Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
*Het verzoek om maatwerk heeft betrekking op