Aanvraag maatwerk gecombineerde lozing afvalwater

Gegevens bedrijf

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Met dit formulier vraagt u een maatwerkvoorschrift aan voor activiteiten waarbij meerdere afvalwaterlozingen samen komen. Het is hierbij niet nodig om bij meerdere activiteiten aparte controlevoorzieningen en/of zuiveringstechnische werken te eisen (Activiteitenbesluit artikel 2.2a).

Dit formulier is geen meldingsformulier in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Is uw bedrijf gewijzigd of gaat u veranderingen  aanbrengen? Dan moet u zich opnieuw melden via de Activiteitenbesluit internetmodule (AIM).

Bijlagen

 • een plattegrondtekening op een schaal van 1:100 met
  • adres en huisnummer waarop het verzoek betrekking heeft
  • de bedrijfsnaam
  • de bestemming van de te onderscheiden ruimten en activiteiten binnen de inrichting, zoals op- en overslagruimte, wasplaats, tankplaats, laboratoria, enz.
  • plaats van apparatuur, zoals bovengrondse tanks, hogedrukreiniger, enz.
  • de ligging van de bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten
  • locatie van de zuiveringstechnische werken en controlevoorziening.
  • De plattegrondtekening(en) moeten zijn voorzien van datum en handtekening.
 • Capaciteit van de afscheider
  • Stuur de specificaties en een capaciteitsberekening mee (conform NEN-EN 858-1 en 2).

Gegevens aanvrager

Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Vul uw straatnaam in.
Verplichte vraag: Vul uw huisnummertoevoeging in.
Verplichte vraag: Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in
Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Verplichte vraag: Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl
Verplichte vraag:

Gegevens bedrijf

Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Verplichte vraag: Vul uw woonplaats in
Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Verplichte vraag:
Verplichte vraag:
Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Het verzoek om maatwerk heeft betrekking op