Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. Deze wet legt de basis voor vergunningen, plannen, programma’s en algemene regels die worden opgesteld door (of in opdracht van) het rijk, de provincie of de gemeente. De Omgevingsdienst West-Holland controleert of bedrijven in de regio zich aan deze regels houden.

Veel bedrijven zijn verplicht om energie te besparen. De regels daarvoor zijn vastgesteld in verschillende wetten, waarvan de Wet milieubeheer de belangrijkste is.

Voor welke bedrijven geldt deze verplichting?

De maatregelen die een bedrijf moet nemen, hangen af van het jaarlijkse energieverbruik. Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan is het waarschijnlijk mogelijk om energie te besparen. Met een branchegerichte checklist beoordeelt de Omgevingsdienst welke besparingen mogelijk zijn. Uw bedrijf is verplicht om alle milieumaatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Verbruikt uw bedrijf meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan beoordeelt de Omgevingsdienst of er energiebesparingsmogelijkheden zijn. Als deze er zijn, kan u verplicht worden een energieonderzoek te laten uitvoeren. Uw bedrijf is verplicht om voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen een uitvoeringsplan op te stellen.

Afvalpreventie

Produceert uw bedrijf meer dan 25 ton bedrijfsafval of 2.5 ton gevaarlijk afval per jaar? U bent dan mogelijk verplicht om milieumaatregelen te nemen om afval te reduceren. Een voorbeeld van zo’n maatregel is om voortaal dubbelzijdig te printen.

Bouwregelgeving

Ook in de bouwregelgeving staan eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken gedeeltelijk af van de Wet milieubeheer. Het is daarom belangrijk om bij nieuwbouw of renovatie van uw bedrijf contact op te nemen met de Omgevingsdienst. Zo voorkomt u dat uw bedrijf niet voldoet aan de regelgeving.

Aan welke regels moet u zich houden?

Met de Regelhulp van de Rijksoverheid controleert u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn. Het beantwoorden van alle vragen kost ongeveer vijf minuten. Daarna weet u in grote lijnen wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u hier aan kunt voldoen.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100