Zeereep 102 in Noordwijk - 3 juli 2024 t/m 13 augustus 2024

Zeereep 102, Noordwijk, Nederland

Publicatiedatum

26-06-2024

Bijlagen

Bestand Datum Bestandstype Bestandsgrootte
20240619 Aagepast rekenmodel (BIJLAGE BIJ AANBIEDINGSBRIEF) (2) 1 januari 1970 ZIP 15.87MB
Akoestisch rapport GeluidBuro 5 juni 2019 1 januari 1970 PDF 12.86MB
Def aanbiedingsbrief maatwerkbesluit 1 januari 1970 PDF 319.92KB
Def Beschikking Maatwerkvoorschriften 1 januari 1970 PDF 5.68MB
Def Publicatie maatwerkbesluit 1 januari 1970 PDF 132.57KB
Ont brief maatwerkvoorschriften geluid, Zeereep 102 in Noordwijk 1 januari 1970 PDF 172.67KB
Ont ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften geluid Zeereep 102 in Noordwijk 1 januari 1970 PDF 2.56MB
Ont Publicatie ontwerpbeschikking maatwerkvoorschrifte.. Dropversie 12 dec 2023 1 januari 1970 PDF 410.73KB

De Omgevingsdienst West-Holland verleent – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk – maatwerkvoorschriften aan Beach Noordwijk B.V. Het bedrijf is gelegen op de locatie Zeereep 102 in Noordwijk. De maatwerkvoorschriften houden in dat er twee geluidmeetpunten op korte afstand van het bedrijf worden opgenomen. Op deze meetpunten moet het bedrijf voldoen aan de daar gestelde geluidnormen. Maatwerkvoorschriften zijn regels die op maat worden gemaakt. Maatwerk is mogelijk op basis van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Voor het verlenen van de maatwerkvoorschriften wordt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij namen de aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij de ontwerpvergunning op. De ontwerpvergunning lag ter inzage van 13 december 2023 tot en met 23 januari 2024.

Wilt u de beschikking inzien?
U kunt de beschikking inzien van woensdag 3 juli 2024 tot en met dinsdag 13 augustus 2024 via www.odwh.nl/publicaties.

Bent u het niet eens met onze beschikking?

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U kunt beroep instelling tegen deze definitieve beschikking. De bestuursrechter beoordeeld of u belanghebbende bent.

U schrijft in uw brief:
 uw naam en adres
 de datum waarop u de brief stuurt
 het zaaknummer
 waar u het niet mee eens bent en waarom
 uw handtekening

U stuurt uw brief naar:

De rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH DEN HAAG

U kunt uw beroep ook digitaal instellen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Heeft u beroep ingesteld? En is er spoed?

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan tot er een beslissing is genomen op uw beroep.
U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Noordwijk
Per adres Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD LEIDEN

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2023-002841.