Intrekken omgevingsvergunning Vondellaan 41 in Leiden - 28 juli t/m 8 september

Vondellaan 41, Leiden, Nederland

Publicatiedatum

24-07-2023

Bijlagen

Bestand Datum Bestandstype Bestandsgrootte
Beschikking en bijlagen 28 juli 2023 ZIP 1.24MB

De Omgevingsdienst West‐Holland heeft op 21 februari 2023 een verzoek ontvangen
van het bestuur van de Schaatshal Leiden voor het intrekken van de verleende
omgevingsvergunning(en) voor de inrichting aan de Vondellaan 41 in Leiden wegens
het beëindigen van de activiteiten. Voor het intrekken van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Stukken inzien

De stukken kunt u inzien van vrijdag 28 juli tot en met vrijdag 8 september.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit
kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag,
Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West‐Holland via 071‐4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2023‐000985.