Blokland 18 Nieuwveen/17 mei t/m 27 juni 2024

Blokland 18, Nieuwveen, Nederland

Publicatiedatum

14-05-2024

Bijlagen

Bestand Datum Bestandstype Bestandsgrootte
1. Beschikking en bijlagen 16 mei 2024 ZIP 55.39MB

De Omgevingsdienst West-Holland verleent – namens het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland – een omgevingsvergunning onderdeel milieu (ambsthalve actualisatie) aan Spelt Afvalinzameling Nieuwveen B.V. Het bedrijf is gelegen op de locatie Blokland 18 te Nieuwveen.

 

Procedure

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning volgen we de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij namen de aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij de ontwerpvergunning op. De ontwerpvergunning lag ter inzage van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024.

 

Aanpassing omgevingsvergunning in vergelijking met het ontwerp

Vanwege ingediende zienswijzen is de definitieve omgevingsvergunning aangepast ten opzichte van het ontwerp.

 

Wilt u de documenten bekijken?

De beschikking met bijlagen kunt u inzien van 17 mei tot en met 27 juni 2024 .

 

Bent u het niet eens met onze beschikking?

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief, ook wel een beroepschrift genoemd. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

 

Is de beschikking direct op u van invloed? En gaf u niet uw reactie op de ontwerpbeschikking? Dan kunt u beroep instellen.

 

U schrijft in uw brief:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u de brief stuurt
  • het zaaknummer
  • waar u het niet mee eens bent en waarom
  • uw handtekening

 

U stuurt uw brief naar:

De rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH  DEN HAAG

 

U kunt uw beroep ook digitaal instellen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

 

Heeft u beroep ingesteld? En is er spoed?

Als dat zo is, dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan totdat er naar uw beroepschrift is gekeken.

 

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH  DEN HAAG

 

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

 

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Per adres Omgevingsdienst West-Holland

Postbus 159

2300 AD  LEIDEN

 

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2023-013611.