Admiraal Helfrichweg 12 te Leiden - 28 juni t/m 8 augustus 2024

Admiraal Helfrichweg 12, Leiden, Nederland

Publicatiedatum

20-06-2024

Bijlagen

Bestand Datum Bestandstype Bestandsgrootte
Besluit op aanvraag 1 januari 1970 PDF 1.90MB
Begeleidende brief bij ontwerpbesluit 1 januari 1970 PDF 105.55KB
Publicatie ontwerp 1 januari 1970 PDF 413.54KB
Tankinspectierapport 1 januari 1970 PDF 182.53KB
Tankconformiteitsbewijs 1 januari 1970 PDF 66.71KB
Adm. Helfrichweg 1 januari 1970 PDF 287.05KB
Adm. Banckerweg 24-26 1 januari 1970 PDF 843.47KB
Adm. Helfrichweg 9 1 januari 1970 PDF 36.25KB
Publiceerbareaanvraag 1 januari 1970 PDF 172.75KB
Adm. Banckerweg_24-26 1 januari 1970 PDF 125.00KB
Tekening dieselolietank 1 januari 1970 PDF 366.09KB
Beproeving IBC 1 januari 1970 PDF 182.53KB
Rapport en Verklaring Vloeistofdichte Voorziening 1 januari 1970 PDF 2.66MB
Def Beschikking Admiraal Helfrichweg 12 te Leiden 1 januari 1970 PDF 9.26MB
Aanbiedingsbrief Admiraal Helfrichweg 12 Leiden 1 januari 1970 PDF 232.31KB
Def publicatie Admiraal Helfrichweg 12 te Leiden 1 januari 1970 PDF 758.46KB

De Omgevingsdienst West-Holland verleent – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden – een omgevingsvergunning onderdeel milieu (verandering) aan Gebr. Kluivers. Het bedrijf is gelegen op de locatie Admiraal Helfrichweg 12 in Leiden. De beschikking de omgevingsvergunning gaat over een afvalstoffenbedrijf.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij namen de aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij de ontwerpvergunning op. De ontwerpvergunning lag ter inzage van 28 juli 2023 tot en met 7 september 2023.

Vergeleken met het ontwerp is de omgevingsvergunning aangepast. De aanpassingen kunt u lezen in paragraaf 1.7 van de definitieve beschikking.

Wilt u de aanvraag en de beschikking bekijken?

U kunt de aanvraag en de beschikking inzien van 28 juni t/m 8 augustus 2024.

Bent u het niet eens met onze beschikking? 

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U kunt beroep instellen tegen deze definitieve beschikking en de bestuursrechter beoordeeld of u belanghebbende bent.

U schrijft in uw brief:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u de brief stuurt
  • het zaaknummer
  • waar u het niet mee eens bent en waarom
  • uw handtekening

U stuurt uw brief naar:

De rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH  DEN HAAG

U kunt uw beroep ook digitaal instellen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Heeft u beroep ingesteld? En is er spoed? 

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan tot er een beslissing is genomen op uw beroep.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH  DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden.
Per adres Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD  LEIDEN

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2021-018361.