Voorhouterweg 24A te Rijnsburg /11 augustus tot en met 21 september 2023

De Omgevingsdienst West-Holland verleent namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk een omgevingsvergunning onderdeel milieu (oprichting) aan Delta Horse Power B.V. Het bedrijf is gelegen op de locatie Voorhouterweg 24A in Rijnsburg.

De aanvraag gaat over het verwerken, afvullen en distributie van een 100% natuurlijk voedingssupplement voor paarden.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij namen de aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij de ontwerpvergunning op. De ontwerpvergunning lag ter inzage van 16 juni 2023 tot en met 27 juli 2023.

Vergeleken met het ontwerp is de omgevingsvergunning niet aangepast.

Wilt u de aanvraag en de beschikking bekijken?

U kunt de aanvraag en de beschikking inzien van vrijdag 11 augustus tot en met donderdag 21 september 2023 via www.odwh.nl/inzagen.

1. Beschikking en bijlagen

Bent u het niet eens met onze beschikking?

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U kunt beroep instellen in de volgende gevallen:

-Is de beschikking niet direct op u van invloed? En gaf u wel uw reactie op de ontwerpbeschikking? Dan kunt u beroep instellen.

-Is de beschikking wel direct op u van invloed? En gaf u niet uw reactie op de ontwerpbeschikking? Dan kunt u beroep instellen.

U schrijft in uw brief:

-uw naam en adres

-de datum waarop u de brief stuurt

-het zaaknummer

-waar u het niet mee eens bent en waarom

-uw handtekening

U stuurt uw brief naar: De rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  DEN HAAG

U kunt uw beroep ook digitaal instellen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Heeft u beroep ingesteld? En is er spoed?

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan tot er een beslissing is genomen op uw beroep.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk.

Per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  LEIDEN

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2023-003638.