Kalkbranderstraat 13 te Katwijk/3 november t/m 14 december 2023

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Kalkbranderstraat 13 in Katwijk

De Omgevingsdienst West-Holland ontving – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk – een aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel milieu (verandering). De aanvraag is ingediend voor een afvalbedrijf. Het bedrijf is gelegen op de locatie Kalkbranderstraat 13 in Katwijk.
De aanvraag gaat over een verandering van de te accepteren afvalstoffen en een vergroting van de hoeveelheden en de opslaghoogte.
Gelijktijdig hebben wij het voornemen de geldende omgevingsvergunning te actualiseren.
Voor het verlenen van de omgevingsvergunning en het actualiseren wordt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij namen de aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij de ontwerpbeschikking op. De ontwerpbeschikking leggen wij voor u ter inzage.

Wilt u de aanvraag en de ontwerpbeschikking bekijken?
U kunt de aanvraag en ontwerpbeschikking inzien van vrijdag 3 november 2023 tot en met donderdag 14 december 2023.

1. Beschikking en bijlagen

Bent u het niet eens met onze ontwerpbeschikking?
Als u het niet eens bent met onze ontwerpbeschikking dan kunt u uw zienswijze geven. Dat doet u binnen zes weken na de dag dat de ontwerpbeschikking bekend is gemaakt. U stuurt uw zienswijze per e-mail naar info@odwh.nl of per post naar: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk
Per adres Omgevingsdienst West-Holland Postbus 159 2300 AD LEIDEN
Kunt u uw reactie niet opschrijven? Dan kunt u uw reactie uitleggen in een gesprek. Hiervoor kunt u bellen naar 071-4083100.

Heeft u nog vragen?
Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2022-002181