Stallinga Scheeps- en Technische Service Admiraal Banckertweg 19 Leiden - 28 juli t/m 7 september

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden de omgevingsvergunning van Stallinga Scheeps- en Technische Service, Admiraal Banckertweg 19 Leiden, geactualiseerd.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u de documenten bekijken?

De beschikking met bijlagen kunt u inzien van 28 juli 2023 tot en met 7 september 2023.

1. Beschikking en bijlagen

Beroep instellen

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief, ook wel een beroepschrift genoemd. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U stuurt uw brief naar:

De rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH  DEN HAAG

U kunt uw beroep ook digitaal instellen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Voorlopige voorziening

Als u beroep heeft ingesteld en er is spoed, dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan totdat er naar uw beroepschrift is gekeken.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH  DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden

Per adres Omgevingsdienst West-Holland

Postbus 159

2300 AD  LEIDEN

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2022-015151.