Herenweg 10 en 39 Rijnsaterwoude/25 april t/m 5 juni 2024

De Omgevingsdienst West-Holland verleent – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem – een omgevingsvergunning milieu (verandering) voor de veehouderij gelegen op de locatie Herenweg 10 en 39 in Rijnsaterwoude.

De aanvraag is ingediend voor het samenvoegen van de veehouderij op Herenweg 39 met de veehouderij op Herenweg 10 in Rijnsaterwoude.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij namen de aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij de ontwerpvergunning op. De ontwerpvergunning lag ter inzage van 22 februari tot en met 3 april 2024.

Ten opzichte van het ontwerp is de omgevingsvergunning niet gewijzigd.

Wilt u de aanvraag en de beschikking bekijken?

U kunt de aanvraag en ontwerpbeschikking inzien van donderdag 25 april tot en met woensdag 5 juni 2024.

.1. Beschikking en bijlagen

Bent u het niet eens met onze beschikking?

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U kunt beroep instelling tegen deze definitieve beschikking, en de bestuursrechter beoordeeld of u belanghebbende bent.

U schrijft in uw brief:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u de brief stuurt
  • het zaaknummer
  • waar u het niet mee eens bent en waarom
  • uw handtekening

U stuurt uw brief naar:

De rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH  DEN HAAG

U kunt uw beroep ook digitaal instellen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Heeft u beroep ingesteld? En is er spoed?

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan tot er een beslissing is genomen op uw beroep.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH  DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem
Per adres Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD  LEIDEN

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2023-003946