Grachtweg 89 in Lisse/10 april 2024 t/m 21 mei 2024

De Omgevingsdienst West-Holland verleent – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse een omgevingsvergunning onderdeel milieu (verandering) aan Vleeswarenfabriek Persoon BV. Het bedrijf is gelegen op de locatie Grachtweg 89 in Lisse.

De aanvraag gaat over het verruimen van de geluidnormen vanwege meer vrachtwagenbewegingen in de avond- en nachtperiode.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij namen de aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij de ontwerpvergunning op. De ontwerpvergunning lag ter inzage van 13 december tot en met 23 januari 2024.

 

Vergeleken met het ontwerp is de omgevingsvergunning aangepast. Welke aanpassingen zijn doorgevoerd kunt u lezen in paragraaf 1.6 (pagina 12) van de definitieve beschikking.

 

Wilt u de aanvraag en de beschikking bekijken?

U kunt de aanvraag en beschikking inzien van woensdag 10 april 2024 tot en met dinsdag 21 mei 2024.

1. Beschikking en bijlagen

Bent u het niet eens met onze beschikking?

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U kunt beroep instellen tegen deze definitieve beschikking en de bestuursrechter beoordeeld of u belanghebbende bent.

U schrijft in uw brief:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u de brief stuurt
  • het zaaknummer
  • waar u het niet mee eens bent en waarom
  • uw handtekening

 

U stuurt uw brief naar:

De rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH  DEN HAAG

 

U kunt uw beroep ook digitaal instellen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

 

Heeft u beroep ingesteld? En is er spoed?

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan tot er een beslissing is genomen op uw beroep.

 

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH  DEN HAAG

 

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

 

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse

Per adres Omgevingsdienst West-Holland

Postbus 159

2300 AD  LEIDEN

 

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2023-013329.