Gebr Kluivers Admiraal Helfrichweg 12 Leiden - 28 juli t/m 7 september

De Omgevingsdienst West‐Holland heeft op 28‐09‐2021 een aanvraag ontvangen van de gebr Kluivers voor een omgevingsvergunning voor een inrichting (milieu) gelegen aan Admiraal Helfrichweg 12 2315 VC Leiden te Leiden.
Het betreft een verzoek om een veranderingsvergunning voor een afvalstoffenbedrijf.
Voor het verlenen van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Stukken inzien

De beschikking met bijlagen kunt u inzien van 28 juli 2023 tot en met 7 september 2023.

1. Beschikking en bijlagen

Zienswijzen geven

U kunt tot en met 7 september 2023 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan Leiden, per adres: Omgevingsdienst West‐Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West‐Holland via 071‐4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021‐018361.