De Scheysloot 81 in Noordwijk/8 mei t/m 18 juni 2024

De Omgevingsdienst West-Holland verleent – namens het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland – een omgevingsvergunning milieu (verandering) aan Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn B.V. Het bedrijf is gelegen op de locatie De Scheysloot 81 in Noordwijk.

 

De aanvraag gaat over het opslaan van handelsgoederen op specifieke locaties binnen de inrichting.

 

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij namen de aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij de ontwerpvergunning op. De ontwerpvergunning lag ter inzage van 21 februari tot en met 2 april 2024.

 

Vergeleken met het ontwerp is de omgevingsvergunning niet aangepast.

 

Wilt u de aanvraag en de beschikking bekijken?

U kunt de aanvraag en beschikking inzien van woensdag 8 mei 2024 tot en met dinsdag 18 juni 2024.

1. Beschikking en bijlagen 81 Noordwijk ontwerp

 

Bent u het niet eens met onze beschikking?

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

 

U kunt beroep instelling tegen deze definitieve beschikking. De bestuursrechter beoordeeld of u belanghebbende bent.

U schrijft in uw brief:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u de brief stuurt
  • het zaaknummer
  • waar u het niet mee eens bent en waarom
  • uw handtekening

 

U stuurt uw brief naar:

De rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH  DEN HAAG

 

U kunt uw beroep ook digitaal instellen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

 

Heeft u beroep ingesteld? En is er spoed?

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan tot er een beslissing is genomen op uw beroep.

 

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH  DEN HAAG

 

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

 

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Per adres Omgevingsdienst West-Holland

Postbus 159

2300 AD  LEIDEN

 

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2023-012465.