Darwinweg 24 in Leiden/27 oktober 2023 tot en met donderdag 7 december 2023

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Darwinweg 24 in Leiden

De Omgevingsdienst West-Holland ontving – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden – op 1 maart 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu (verandering). De aanvraag is ingediend door het bedrijf Eurofins MicroSafe Laboratories B.V. Het bedrijf is gelegen op de locatie Darwinweg 24 in Leiden.

 

De aanvraag is ingediend voor o.a. de volgende wijzigingen:

Herinrichting van de gehele vierde verdieping voor laboratoriumwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen. Tevens het op die verdieping plaatsen van drie brandveiligheidsopslagkasten.

 

Daarnaast worden de bestaande omgevingsvergunningen milieu van het bedrijf geactualiseerd.

 

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning milieu wordt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij namen de aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij de ontwerpbeschikking op. De ontwerpbeschikking wordt nu ter inzage gelegd.

 

Wilt u de aanvraag en de ontwerpbeschikking bekijken?

U kunt de aanvraag en ontwerpbeschikking inzien van vrijdag 27 oktober 2023 tot en met donderdag 7 december 2023 via www.odwh.nl/inzagen.

1. Beschikking en bijlagen

Bent u het niet eens met onze ontwerpbeschikking?

Als u het niet eens bent met onze ontwerpbeschikking dan kunt u uw zienswijze geven. Dat doet u binnen zes weken na de dag dat de ontwerpbeschikking bekend is gemaakt.

 

U stuurt uw zienswijze per e-mail naar info@odwh.nl, of per post naar:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden
Per adres Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD  LEIDEN

 

Wilt u liever uw reactie mondeling doorgeven? Dan kunt u bellen via 071-4083100.

 

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2023-003025.