Bedrijven

Thema's

 • Asbest

  Heeft u asbest gevonden op uw terrein? Lees hier informatie over de verwijdering van asbest en de regels die daarvoor gelden.

 • Bodem

  Alles wat u moet weten over de bodem, van verontreiniging en sanering tot ondergrondse tanks en hergebruik van grond, vindt u hier.

 • Bouwen en verbouwen

  Wilt u (ver)bouwen? Hier vindt u informatie over bestemmingsplannen, algemene regels en of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Duurzaam ondernemen

  Benut u alle kansen om zo duurzaam mogelijk te ondernemen? Lees hier wat u met uw bedrijf kunt doen voor een beter milieu.

 • Festiviteiten

  Een paar keer per jaar geluidoverlast veroorzaken mag als bedrijf of instelling. U moet uw festiviteit wel van tevoren melden.

 • Geluid

  Wilt u informatie over geluidonderzoek of bent u op zoek naar een ontheffing voor bouwlawaai?

 • Gevelreiniging

  Wilt u als ondernemer gevels reinigen in Hillegom? Hier vindt u wat u moet doen.

 • Laden en lossen stoffen

  Lees hier wat u moet doen als u in Hillegom gevaarlijke stoffen wil laden en lossen op een publiek toegankelijk terrein.

 • Puin

  Heeft u puin nadat er is gebouwd of gesloopt? Hier vindt u de regels die gelden voor het breken van puin op locatie.

 • Stoken

  Buiten afval verbranden kan verontreiniging en overlast tot gevolg hebben. Lees hier over een ontheffing van het stookverbod.

 • Vuurwerk

  Wilt u vuurwerk verkopen en opslaan, of afsteken bij een evenement? Hier vindt u informatie over de regels, advies en controle.

 • Water

  Is bij werkzaamheden een lagere grondwaterstand nodig? Wilt u water oppompen en daarna lozen? Hier leest u hoe u te werk gaat.

Nieuws