Albinusdreef 2 Leiden/3 mei t/m 13 juni 2024

De Omgevingsdienst West-Holland verleent – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden een omgevingsvergunning onderdeel milieu (verandering) aan het LUMC. Het LUMC is gelegen op de locatie  Albinusdreef 2 te Leiden.

 

Het LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum, gaat een operatie kamer OK-vloeistofmanagement systeem en een vermaler ‘disposable po’s’ in gebruik nemen.

 

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij namen de aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij de ontwerpvergunning op. De ontwerpvergunning lag ter inzage van 23 februari tot en met 4 april 2024.

 

Vergeleken met het ontwerp is de omgevingsvergunning niet aangepast.

 

Wilt u de aanvraag en de beschikking bekijken?

De beschikking met bijlagen kunt u inzien van 3 mei tot en met 13 juni 2024.

1. Beschikking en bijlagen

 

Bent u het niet eens met onze beschikking? 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van de verzending van dit besluit. Wij verzoeken u het zaaknummer hierbij te vermelden. U kunt het bezwaarschrift versturen op de volgende wijzen:

  • per post naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden; of
  • via het formulier op de website van de Omgevingsdienst West-Holland. U gaat hiervoor naar odwh.nl. Dan klikt u op “Snel regelen”. Daarna klikt u op “Overige formulieren” en dan kiest u voor het bezwaar maken met of zonder DigiD, door rechts daarvan op “Formulier” te klikken. Vul dit formulier volledig in en upload uw handtekening en eventueel een machtiging, als u namens iemand anders bezwaar maakt.

 

Persoonlijke e-mailadressen van medewerkers staan niet open voor het ontvangen en in behandeling nemen van bezwaarschriften.

 

Heeft u beroep ingesteld? En is er spoed? 

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan tot er een beslissing is genomen op uw beroep.

 

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH  DEN HAAG

 

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

 

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden.

Per adres Omgevingsdienst West-Holland

Postbus 159

2300 AD  LEIDEN

Meer informatie
Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2022-011221.