Privacy Statement

ODWH is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor de uitoefening van de publieke taak. Daarom geeft de ODWH in dit privacy statement informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van bezoekers en gebruikers van onze website. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Omgevingsdienst zorgt ervoor dat hierbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.