Vuurwerkopslag en -verkoop

Op 1 juli 2012 is het nieuwe Vuurwerkbesluit in werking getreden. De Omgevingsdienst West-Holland informeert en adviseert bedrijven over de regels in het Vuurwerkbesluit en controleert op de naleving daarvan. 

De komende jaarwisseling is de verkoop- en het afsteken van vuurwerk verboden. Toch zal de Omgevingsdienst ook dit jaar een controlebezoek brengen aan alle vuurwerkverkooppunten op naleving van het Vuurwerkbesluit.  

Voorcontrole

In november  voeren toezichthouders van de Omgevingsdienst voorcontroles uit bij alle verkooppunten. Deze voorcontrole heeft een andere karakter dan voorgaande jaren.
Tijdens de voorcontrole wordt onder andere gekeken naar het vuurwerk dat het verkooppunt nog in opslag heeft (of van plan bent bent in opslag te nemen) en de jaarlijkse inspectie van de sprinklerinstallatie. Ook kunnen wij tijdens de controle andere actuele zaken met u bespreken, zoals de verkoop van fop- en schertsvuurwerk of het aanbieden van Carbid.

Controle rondom de jaarwisseling

Er zijn dit jaar geen vuurwerkverkoopdagen en mag er geen verkoopruimte voor consumentenvuurwerk ingericht worden. Toch zal de Omgevingsdienst ook rondom de jaarwisseling onaangekondigde controles uitvoeren, omdat er wel vuurwerk van categorie F1 mag worden verhandeld. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het Rijk.  Ook heeft Kenniscentrum InfoMil een aparte pagina over het Vuurwerkbesluit.