Evenementenvuurwerk

Sinds 1 juli 2012 controleert de Omgevingsdienst West-Holland naast vuurwerkverkooppunten ook vergunningplichtige evenementen waar vuurwerk afgestoken wordt, zoals Leidens Ontzet, Koningsdag, Bevrijdingsdag en dorpsfeesten. Deze controles staan in het teken van de veiligheid voor het publiek.

Elk jaar behandelen wij vele ontbrandingstoestemmingsverzoeken. Bij minder dan tweehonderd kg vuurwerk moet het bedrijf een ontbrandingsmelding indienen bij de provincie. Bij meer dan tweehonderd kg moet een bedrijf een ontbrandingstoestemming aanvragen. Of een evenementenvergunning van de gemeente nodig is, verschilt per gemeente. Elke gemeente heeft een eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin de wettelijke regels op gemeentelijk niveau staan.

Maatwerk

We controleren of het vuurwerk stevig staat opgesteld, of er voldoende afstand is tussen het vuurwerk en het publiek en/of dieren, of gastanks en auto’s op voldoende afstand staan en of al het vuurwerk wordt afgestoken. We voeren deze taken uit in opdracht van gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Daarbij leveren we lokaal maatwerk. Met onze deskundigheid en kennis van de plaatselijke situatie kunnen we effectief toezien op een veilige leefomgeving.