Vergunningverlening

De Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor vergunningverlening aan bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen.