Voorbereiding ODWH

Vanuit haar milieu- en bouwtaken op het gebied van advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving wil de Omgevingsdienst West-Holland graag een bijdrage leveren aan de doelstellingen van haar opdrachtgevers. Dit doet zij door zich samen met haar opdrachtgevers en partners voor te bereiden op de Omgevingswet. Zij brengt veranderingen in kaart, zij experimenteert en deelt inzichten en kennis.

In dit programmaplan is uiteengezet hoe de Omgevingsdienst zich voorbereidt op de wetsverandering. Hieronder staan een aantal activiteiten samengevat:

  • de consequenties van de wet brengt de Omgevingsdienst samen in kaart met haar partners (gemeenten, provincie, omgevingsdiensten, veiligheidsregio, GGD, waterschappen);
  • zij adviseert de gemeenten bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen;
  • zij bereidt zich intern voor op een nieuwe werk- en denkwijze die bij de Omgevingswet aansluit en past haar werkprocessen aan op de nieuwe wetgeving. Een voorbeeld is de Leerkring Toezicht en Handhaving;
  • samen met de werkorganisatie Duivenvoorde heeft zij de Omgevingsacademie West-Holland opgericht. Er worden maandelijks themabijeenkomsten georganiseerd. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail aan wodv@omgevingswet.nl. Dan krijgt u de uitnodigingen van de bijeenkomsten toegestuurd;
  • daarnaast speelt de Omgevingsdienst de serious game ‘Omgevingsspel West-Holland’ met diverse doelgroepen om spelenderwijs bewust te worden wat de Omgevingswet in de praktijk betekent. Dit spel is samen met de gemeentelijke werkorganisatie HLT Samen, de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) en de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) ontwikkeld in 2018. Interesse om het spel te spelen? Laat het ons weten.