Leerkring Toezicht en Handhaving

De Leerkring Toezicht en Handhaving maakt van de nood een deugd. We gaan gewoon door met opleiden van onze collega’s, kennisdeling via onder andere de Omgevingsacademie, afspraken maken met gemeenten et cetera. Het spreekt voor zich dat we een nieuwe planning voor de invoering maken en deze delen met onze opdrachtgevers en ketenpartners.

De leerkring is bedoeld voor toezichthouders en inspecteurs van de vijf omgevingsdiensten binnen de provincie Zuid-Holland. Daar worden in kleinere teams de regelgeving en handhaving van achtereenvolgens vijf soorten bedrijven uitgewerkt:

  • Tankstations’ is gestart in februari
  • ‘Detailhandel’ is gestart in maart
  • ‘Garagebedrijven’ start in april
  • ‘Agrarisch’ start in mei
  • Glastuinbouw’ start in juni

In februari heeft de Omgevingsdienst met de interne collega’s de tankstations onder de loep genomen. We hebben de zes meest voorkomende overtredingen bij tankstations (bijvoorbeeld keuring van de tankplaats en vulpunt) door de ogen van de Omgevingswet bekeken. Het kost tijd om uit te zoeken waar de regelgeving hierover thuishoort: in het Invoeringsbesluit, de Bruidsschat en/of het BAL (Besluit activiteiten leefomgeving). Het is goed om dit ons nu al eigen te maken en wegwijs te worden in de Omgevingswet. 

‘Als we hier pas mee starten op het moment dat de Omgevingswet ingevoerd wordt, sta je gelijk 3-0 achter.’ Aan het woord is Jan van Duijn, lid van het kernteam Omgevingswet bij de ODWH: ‘Normaal gesproken kwamen we bij elkaar, maar dat kan nu niet. Dus gaan we digitaal. Vanuit de Omgevingsdienst nemen wij nu het voortouw om alles rondom garagebedrijven voor te bereiden om dit provinciebreed te kunnen delen. Als Omgevingsdienst zitten we dus bepaald niet stil.’