Voorbereiding

De Omgevingswet vraagt een grote verandering van gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. De Omgevingsdienst West-Holland wil tijdig en zorgvuldig voorbereid zijn. De opdrachtgevers ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet, is daar een onderdeel van. Dit betekent dat de Omgevingsdienst actief de samenwerking zoekt met zijn partners.  

De Omgevingsdienst West-Holland bereidt zich op verschillende manieren voor op de invoering van de Omgevingswet. Hieronder staat een aantal activiteiten samengevat:

  • De ODWH brengt samen met zijn partners (gemeenten, provincie, omgevingsdiensten, veiligheidsregio, GGD, waterschappen) de consequenties van de wet in kaart;
  • De ODWH adviseert de gemeenten bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen;
  • De Omgevingsdienst bereidt zich intern voor op een nieuwe werk- en denkwijze die bij de Omgevingswet aansluit. Ook past de ODWH zijn werkprocessen aan op de nieuwe wetgeving. Voorbeelden zijn de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Leerkring Toezicht en Handhaving