Algemeen

De Omgevingswet vraagt een grote verandering van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en andere ketenpartners. De Omgevingsdienst bereidt zich op verschillende manieren voor op de invoering van de Omgevingswet. Hieronder staat een aantal activiteiten samengevat:

  • De Omgevingsdienst brengt samen met zijn partners (gemeenten, provincie, omgevingsdiensten, veiligheidsregio, GGD, waterschappen) de consequenties van de wet in kaart;
  • De Omgevingsdienst adviseert de gemeenten bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen;
  • De Omgevingsdienst bereidt zich intern voor op een nieuwe werk- en denkwijze die bij de Omgevingswet aansluit.
  • Ook past de ODWH zijn werkprocessen aan op de nieuwe wetgeving. De processen worden in samenwerking met de opdrachtgevers getoetst. 
  • Deelname aan diverse regionale werkgroepen en leerkringen, zoals de Leerkring Toezicht en Handhaving en Leerkring Omgevingsplan.