Meer weten

In voorbereiding op de Omgevingswet bereidt de Omgevingsdienst diverse kennisdocumenten voor in samenwerking met haar opdrachtgevers en de ketenparnters in de regio.

- Handreiking advisering Omgevingsvisie en omgevingsplan

- Bruidsschat Omgevingswet

- Actueel overzicht van de impact van nieuwe wetgeving

Heeft u vragen, wilt u advies of wilt u deelnemen aan een van de activiteiten?
Neem dan contact op met Liesbeth van Greuningen, programmanager Omgevingswet: L.vanGreuningen@odwh.nl.

Logo