Omgevingsacademie West-Holland

Omgevingsacademie West-Holland is een initiatief van de Werkorganisatie Duivenvoorde
en de Omgevingsdienst West-Holland. Aanleiding voor de academie is de Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking treedt. De Omgevingsacademie heeft als doel om gezamenlijk kennis te ontwikkelen en te delen over de invoering van de Omgevingswet zelf en de inhoudelijke thema’s waarover de wet gaat. De academie is een laagdrempelig en enthousiasmerend netwerk voor onder anderen beleidsmedewerkers, juristen en toezichthouders die met de wet moeten kunnen werken. In de Omgevingsacademie kunnen de deelnemers elkaar inspireren tot nieuwe inzichten en samen kennis ontwikkelen.

De OmgevingsAcademie is tijdens de COVID-19 crisis doorgegaan met haar programma. Zij heeft haar programma gedigitaliseerd en daarmee het bereik vergroot. Ook digitaal zijn deelnemers uit het netwerk goed met elkaar in contact te brengen.

Waarom

Overheden in de regio West-Holland zijn inmiddels gestart met de implementatie van de Omgevingswet. Daarbij doen ze nieuwe kennis op, die van grote waarde kan zijn voor andere organisaties. Aan de andere kant leven er diverse vragen over wat er door de Omgevingswet verandert op het gebied van onder meer milieu, water en duurzaamheid. De Omgevingsacademie draagt eraan bij om actuele vragen en beschikbare kennis met elkaar te verbinden.

Voor wie

De doelgroep is divers, maar bestaat in ieder geval uit medewerkers van gemeenten, provincie, Omgevingsdienst, GGD, Hoogheemraadschap en veiligheidsregio die te maken krijgen met de Omgevingswet. Daarmee kent de Omgevingsacademie bewust een grotere doelgroep dan de reeds bestaande Leerkring Omgevingsplan, waarin iedere hiervoor genoemde organisatie één deelnemer heeft.

Meer weten en meedoen

Wil je op de verzendlijst komen van de Omgevingsacademie, zodat je van de meest actuele informatie over themasessies op de hoogte bent? Stuur dan een mail naar omgevingswet@wodv.nl
Wil je deelnemen? Opgeven voor de themasessies kan ook via bovenstaand e-mailadres.

Voor meer informatie:
Liesbeth van Greuningen, programmanager Omgevingswet: L.vanGreuningen@odwh.nl.

1