Handreiking werkwijze Omgevingsvisie en omgevingsplan

In lijn met de Omgevingswet wil de Omgevingsdienst meer gebiedsgericht en integraal adviseren op het gebied van milieu, bouwen en duurzaamheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is een projectmatige aanpak voor omgevingsvisies en -planvorming. Daarom ontwikkelde de Omgevingsdienst een nieuwe werkwijze, die aansluit bij de principes van de Omgevingswet en de wens van haar deelnemers. Deze nieuwe werkwijze is opgeschreven in de Handreiking Advisering Omgevingsvisie en omgevingsplan.