Bruidsschat Omgevingswet

Voor alle gemeenten in Zuid-Holland is nu een complete handreiking op gebied van de Bruidsschat beschikbaar. In de handreiking staat beschreven hoe gemeenten kunnen omgaan met de Bruidsschat en wat de impact is van het wél of niet overnemen van de bruidsschatregels in het nieuwe deel van het omgevingsplan. Hij is gemaakt door de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland.

De bruidsschat is de naam voor een pakket aan Rijksregels die vanaf de start van de Omgevingswet naar gemeenten toekomen. Vanaf dat moment maken ze automatisch deel uit van het omgevingsplan. Het Rijk geeft deze regels dus mee aan de gemeenten (en trouwens ook aan waterschappen). Zij kunnen er daarna, binnen bepaalde kaders, mee aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld door regels te schrappen of te herschrijven zodat deze passen bij de lokale situatie en ambities. De bruidsschat vormt een groot deel van het zogenaamde overgangsrecht bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De handreiking Bruidsschat 2.0 vervangt de handreiking die in maart 2020 werd opgeleverd door de vijf omgevingsdiensten. In deze 2.0 versie zijn alle thema’s uit de Bruidsschat opgenomen. Zowel de grotere thema’s als bouwen, geluid, geur, monumenten en windturbines, maar ook de kleinere thema’s zoals afvalwaterbeheer en lozingen, zwerfafval, energiebesparing en trillingen. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met Claudia Lokman: C.Lokman@odwh.nl of Liesbeth van Greuningen, projectleider Omgevingswet: L.vanGreuningen@odwh.nl.